Xóa ngắt dòng

Một cách dễ dàng để xóa ngắt dòng khỏi nội dung của bạn

Giới thiệu về Công cụ này:

Nếu bạn đang dán nội dung từ một thứ gì đó như Tài liệu có định dạng văn bản khác thường, trong đó việc ngắt dòng và ngắt dòng đột ngột gây ra khó khăn, hãy sử dụng công cụ này vì việc dành hàng giờ để xóa các ngắt dòng theo cách thủ công là rất khó.

Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ tất cả các ngắt dòng mà không cần giữ ngắt đoạn (thường là ngắt dòng đôi).

Làm thế nào để sử dụng công cụ loại bỏ ngắt dòng?

Xóa ngắt dòng khỏi văn bản giờ đây không khó chút nào. Nếu bạn muốn xóa dấu ngắt dòng khỏi văn bản, chỉ cần sao chép nội dung của bạn, cho dù đó là trong MS Word, trên trang web hay trong PDF. Sau đó nhấp vào nút "Định dạng" và BOOM, vấn đề ngắt dòng văn bản của bạn sẽ được giải quyết ngay lập tức.


Editorial Staff

About the Editorial Staff

Editorial Staff at SpotWebTools is a team of specialized content writers that strives to share quality and unique content. Our Writer's main objective is to cover the different aspects of technology and to help you use the internet more effectively.