Giải mã QR Code

Tải lên hình ảnh mã QR và nhận thông tin được mã hóa bên trong nó!

Kích thước tệp tải lên tối đa: 50 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Mã QR là gì?

Mã vạch hai chiều, được gọi là Mã QR, thường bao gồm các mẫu pixel đen và trắng. Chúng được tạo ra để xác định các thành phần bởi Denso Wave, một bộ phận Nhật Bản của nhà cung cấp Denso của Toyota, nhằm tăng tốc độ hậu cần cho quá trình sản xuất xe của họ. Với việc sử dụng điện thoại thông minh rộng rãi, giờ đây nó đã lấn sân sang lĩnh vực tiếp thị di động. Phản hồi nhanh, viết tắt "QR", đề cập đến việc truy cập nhanh vào dữ liệu có trong Mã.

Giới thiệu về Công cụ này:

Bộ giải mã này sẽ đọc mã QR từ một hình ảnh được tải lên và hiển thị thông tin được mã hóa bên trong. Mọi kích thước và chất lượng của mã QR đều có thể được đọc và giải mã một cách dễ dàng.

Làm thế nào để sử dụng công cụ này để giải mã mã QR?

Để giải mã hoặc đọc Mã QR, hãy làm theo các bước sau.

  • Tải lên hình ảnh của mã QR. Bạn cũng có thể sử dụng URL Hình ảnh Mã QR để nhập Mã QR trực tiếp.
  • Sau đó, nhấp vào nút "Giải mã".

Sau tất cả, nội dung được lưu trữ trong mã QR sẽ được giải mã và hiển thị cho bạn.


Editorial Staff

About the Editorial Staff

Editorial Staff at SpotWebTools is a team of specialized content writers that strives to share quality and unique content. Our Writer's main objective is to cover the different aspects of technology and to help you use the internet more effectively.