Làm rối Javascript

Bảo vệ JavaScript của bạn khỏi bị đánh cắp và truy cập trái phép.

JavaScript là gì?

Có thể tạo các trang web tương tác với JavaScript, một ngôn ngữ lập trình dựa trên văn bản được sử dụng ở cả phía máy khách và máy chủ. JavaScript thêm các khía cạnh tương tác vào các trang web trực tuyến để thu hút người dùng, trong khi HTML và CSS là các ngôn ngữ cung cấp cấu trúc và thiết kế trang web. JavaScript thường được sử dụng trong các ứng dụng hàng ngày như thanh tìm kiếm trên Amazon, video đánh giá tin tức được nhúng trong Thời báo New York và làm mới nguồn cấp dữ liệu Twitter của bạn.

Bằng cách chuyển đổi một trang web tĩnh thành một trang tương tác, việc tích hợp JavaScript sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng. Tóm lại, JavaScript cung cấp hành vi của trang web.

Giới thiệu về Công cụ này:

Với sự trợ giúp của công cụ này, mã nguồn JavaScript ban đầu của bạn được thay đổi thành một phiên bản mới khó hiểu hơn, sao chép, sử dụng lại và chỉnh sửa mà không được phép. Chức năng của mã gốc sẽ được giữ nguyên trong đầu ra bị xáo trộn.

Nói một cách dễ hiểu, JavaScript Obfuscator làm xáo trộn mã nguồn, bảo vệ chống ăn cắp và truy cập trái phép.

Làm thế nào để sử dụng công cụ này để làm xáo trộn mã JavaScript của bạn?

Để làm xáo trộn mã JavaScript của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  • Dán mã JavaScript của bạn vào hộp.
  • Nhấp vào nút "Obfuscate".

Công cụ JavaScript Obfuscator của chúng tôi sẽ làm phần còn lại cho bạn.


Editorial Staff

About the Editorial Staff

Editorial Staff at SpotWebTools is a team of specialized content writers that strives to share quality and unique content. Our Writer's main objective is to cover the different aspects of technology and to help you use the internet more effectively.