Tìm ID Facebook

Tìm ID số duy nhất của bất kỳ người dùng Facebook nào!

Làm thế nào để tìm ID Facebook?

Định vị ID Facebook theo cách thủ công có thể là một thách thức. Bạn sẽ cần một công cụ Tìm ID Facebook của tôi để lấy ID số một cách nhanh chóng. Ứng dụng của chúng tôi sử dụng một thuật toán phức tạp bằng cách sử dụng tìm kiếm ID Facebook để có kết quả đáng tin cậy.

Bạn sẽ tìm thấy một số hướng dẫn đơn giản để sử dụng bên dưới. Tra cứu ID Facebook của tôi:

  • Để truy xuất ID số, ​​hãy nhập URL của hồ sơ Facebook của bạn vào hộp.
  • Để lấy URL hồ sơ của bạn, Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trong trình duyệt hiện tại, hãy nhấp vào hồ sơ của bạn và sao chép URL hồ sơ từ thanh địa chỉ của trình duyệt.
  • Sau khi nhập URL hồ sơ, bây giờ bạn phải nhấn vào nút "Tìm ngay".
  • Bùm! Công cụ của chúng tôi sẽ hiển thị id số Facebook.

ID người dùng trên Facebook là gì?

Mark Zuckerberg lần đầu tiên thử nghiệm các số 1, 2 và 3 khi tạo Facebook, sau đó anh ấy đã tạo ID của riêng mình và đặt nó là số 4. Kết quả là, vì các số 1, 2 và 3 được sử dụng để thử nghiệm, không có id. đã được chỉ định cho họ. Nó chỉ định các số nhận dạng thành một số nhóm. Ví dụ: mẫu id số của trang danh mục thương hiệu khác với mẫu của một người dùng Facebook cá nhân. Mọi hình ảnh, tệp âm thanh và video bạn xuất bản đều nhận được một id từ trang mạng xã hội.

Để giúp người dùng, công cụ Tìm ID Facebook của SpotWebTools.com sẽ xem trang hoặc hồ sơ Facebook của người dùng và giải mã ID số một cách dễ dàng. Không cần phải tìm kiếm tất cả các tài khoản theo cách thủ công, họ có thể phát hiện ra người dùng Facebook một cách nhanh chóng.

Tại sao tôi cần ID số Facebook của mình?

Một chuỗi số kết nối với hồ sơ Facebook của bạn là ID Facebook của bạn. Mỗi hồ sơ trên Facebook đều có User ID được chỉ định tự động.

Bất kỳ ai có ID Người dùng của bạn đều có thể truy cập thông tin công khai trên hồ sơ của bạn. Nhiều ứng dụng Facebook yêu cầu ID người dùng dạng số của bạn để đăng nhập vào hồ sơ của bạn. Các ứng dụng này chỉ có thể hoạt động nếu chúng có quyền truy cập vào ID người dùng của bạn. Ứng dụng này cần ID người dùng của bạn để xác định và khắc phục bất kỳ sự cố nào bạn đang gặp phải khi sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào.

Bạn có thể xác định ID người dùng Facebook đó bằng công cụ Tìm ID Facebook của chúng tôi. Bạn cũng sẽ yêu cầu ID người dùng Facebook của mình cho các mục đích bổ sung khác nhau. Bạn có thể lấy số ID Facebook này bằng cách sử dụng tìm ID Facebook. Đảm bảo "Bạn có muốn các công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook kết nối với hồ sơ của bạn không?" tùy chọn được đặt thành CÓ trong cài đặt quyền riêng tư của bạn.

 
 

Editorial Staff

About the Editorial Staff

Editorial Staff at SpotWebTools is a team of specialized content writers that strives to share quality and unique content. Our Writer's main objective is to cover the different aspects of technology and to help you use the internet more effectively.